SWOT Analiza

 

 

Prednosti Slabosti
⦁    sposobnost hitrega prilagajanja spremembam v okolju,
⦁    usposobljenost za pisanje različnih projektnih predlogov,
⦁    poznavanje situacije v športnih klubih,
⦁    poznavanje delovanja društva kot pravne osebe in vseh specifik športnih društev,
⦁    hitro zaznavanje priložnosti v okolju,
⦁    vztrajnost pri delu in sposobnost premagovanja izzivov,
⦁    spodbudna organizacijska kultura
⦁    izkušnje kadra z organizacijo različnih športnih programov in prireditev
⦁ Zgolj 1 zaposlen za polovični delavni čas – nezmožnost opravljanja večjih in zahtevnejših nalog,
⦁ premalo finančnih sredstev za izvajanje večjih prireditev oz. športnih programov,
⦁ ni lastne opreme in prostorov,
⦁ ne upravljamo z lastno športno infrastrukturo,
⦁ popolnoma nova enota, ni utečenih komunikacijskih kanalov, ni utečenih promocijskih kanalov.
Priložnosti Nevarnosti
⦁ zelo dobro razvito sodelovanje z organizacijami v okolici in občani,
⦁ številna športna društva v občini,
⦁ potenciali skupnostnega dela in področja trajnostnega razvoja,
⦁ upravljanje s športno infrastrukturo,
⦁ povezovanje s turizmom,
⦁ prijavljanje na različne razpise za sofinanciranje programov,
⦁ povečanje sredstev s strani ustanoviteljice
⦁ zelo malo razpisov za financiranje dejavnosti in programa,
⦁ neuspešnost na obstoječih razpisih (predvsem športno poletje),
⦁ odsotnost vlaganja v prostor in opremo, finančna situacija ustanoviteljice,
⦁ pripisovanje neugodnih ukrepov ustanoviteljice enoti za šport (predvsem načina deljenja finančnih sredstev)

 

 

Enota za šport je najmlajša in najmanjša enota ZKMŠ Litija. Kadrovski, prostorski in finančni viri enote so majhni. Zadoščajo predvsem za organizacijo ene ali dveh množičnih športnih prireditev letno, rekreativnih vadb predvsem na prostem v poletnem času in delno v zimskem času. Enota ima potencial za razvoj številnih rekreativnih vadb za vse generacije uporabnikov. Pogoj za realizacijo tega je razpolaganje z vadbenimi prostori. Obstaja tudi potencial za organizacijo občinskih tekmovanj – lig v več športnih panogah. Vsega tega si občani močno želijo. Želje se bodo uresničile, ko bo enota razpolagala s produkcijskimi prostori, več kadra in večjimi sredstvi za dejavnost.