Strateški cilji za obdobje 2015 do 2019

 

  • vsako leto izvesti dve množični športni prireditvi z vsaj 800 tekmovalci in 1000 obiskovalci,
  • organizirati poletne brezplačne športne vadbe za najmanj 1200 občanov letno,
  • v sodelovanju z Občino Litija, občani in društvi postaviti vsaj eno novo športno stezo, ustrezno opremljeno z napravami za učinkovito vadbo,
  • postaviti vsaj eno street-workout igrišče,
  • upravljati kot dober gospodar z Gozdno učno potjo Svibno kot rekreativno površino Litije,
  • ustanovitev in upravljanje lokalnega spletnega športnega portala, kjer bodo imela društva možnost objavljati svoje prireditve, kjer bodo na voljo informacije o lokalnem športnem dogajanju, kontakti športnih društev, koledar športnih prireditev,…
  • spremljati in se skupaj s športnimi društvi prijavljati na vse razpoložljive razpise na nacionalni in evropski ravni, ki bi lahko omogočili dodatno financiranje športne dejavnosti v občini,
  • podpirati športna društva v smislu zagotavljanja in posredovanja informacij, ki  lajšajo njihovo delovanje (računovodska predavanja, spremembe zakonodaje,…)
  • redno sestajanje programskega sveta z namenom kvalitetnejšega delovanja enote za šport skladno s potrebami športnih društev in občanov.
  • možnost organiziranja programov v športnih dvoranah v občini na način, da bo športna dejavnost dostopna najširšemu možnemu krogu uporabnikov.