Pravne podlage

⦁    Zakon o zavodih (Ur.l.RS, št.12/92)
⦁    Zakon o športu  (Ur.l.RS. št.22/98)
⦁    Nacionalni program športa
⦁    Statut Občine Litija (Ur.l.RS, št. 18/04, 33/06)
⦁    Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, mladino in šport Litija
⦁    ostali podzakonski akti in pravilniki, ki se nanašajo na posamezna področja dela.