Področja dela

Organizacija in izvedba javnih prireditev in neformalnih oblik izobraževanja s področja športnih dejavnosti,

⦁    nudenje prostorov za organizacijo in izvedbo projektov in prireditev ter drugih organiziranih aktivnosti za otroke, mladino in organizirano društveno sfero ter pomoč pri iskanju virov financiranja za športne projekte,
⦁    upravljanje in skrb za javno športno infrastrukturo na območju Občine Litija,
⦁    sodelovanje in pomoč pri organizaciji športnih in drugih množičnih prireditev v javnem interesu,
⦁    opravljanje strokovno tehničnih in administrativnih nalog za potrebe reprezentativne športne zveze društev,
⦁    pripravljanje, izvajanje in spremljanje letnega programa športa.